Poziv građanima Kaknja: Prijavite slučajeve neosnovanog povećanja cijena ili izazivanje vještačke nestašice životnih namirnica i predmeta opće upotrebe

0

Poziv građanima Kaknja: Prijavite slučajeve formiranja damping cijena, neosnovano povećanje cijena ili izazivanje vještačke nestašice životnih namirnica i predmeta opće upotrebe

Građane općine Kakanj obavještavamo da je za područje Zeničko-dobojskog kantona formiran Krizni štab Ministarstva zdravstva za praćenje koronavirusa.

Na sastanku održanom 5. februara, Krizni štab je donio naredbu kojom se nalaže inspekcijskim službama da pooštre nadzor nad higijenskim prilikama u objektima gdje boravi veći broj ljudi – čekaonice, kinodvorane, pozorišta, objekti MUP-a, banke, šalter sale i sl).

Obzirom da je je nadzor nad higijenskim prilikama u nadležnosti općinske sanitarne inspekcije, pozivamo odgovorne osobe pomenutih objekata da poduzmu sve potrebne sanitarno-higijenske mjere na održavanju čistoće u objektima kojima rukovode.

Općinska sanitarna inspekcija će vršiti pojačan inspekcijski nadzor u navedenim objektima.

Pozivamo građane da prijave slučajeve neosnovanog povećanja cijena ili izazivanje vještačke nestašice životnih namirnica i predmeta opće upotrebe.

Prijava se može uputi putem telefona s brojem 0 800 2 06 06 (besplatni pozivi, tražiti inspekciju), ili putem e-maila opcinaka@bih.net.ba.

Općinska inspekcija će poduzimati propisane mjere, te obavještavati nadležne inspekcije na višim nivoima.