Nove naredbe općinskog štaba Civilne zaštite

0

11.41 sati, Zabranjeno javno objavljivanje dana, datuma i satnice održavanja dženaze/sahrane i ukopa umrlog lica

Općinski štab civilne zaštite Kakanj zabranjuje javnu objavu putem medija i na druge načine termina održavanja dženaza i sahrana. Dozvoljeno je objaviti obavijest o smrti određene osobe i druge podatke, osim dana, datuma i satnice održavanja dženaze/sahrane i ukopa umrlog lica. Objavljivanje termina dženaze/sahrane smatra se pozivom na javno okupljanje, te je u tom smislu neophodno bilo donijeti ovu naredbu.
Naredba je u skladu s ranije donesenim naredbama kriznih štabova o zabranama javnih okupljanja, te u skladu s instrukcijama Medžlisa islamske zajednice Kakanj u kojima se, između ostalog, kaže da će se dženaze organizirati u krugu članova porodice umrle osobe.

12.11 sati, Određeni objekti na području Kaknja za izolaciju u slučaju potrebe

Općinski štab civilne zaštite Kakanj izvršio je zaključak Kantonalnog štaba civilne zaštite kojim se nalaže priprema objekata za izolaciju osoba u slučaju potrebe. Na području Kaknja određeno je nekoliko takvih objekata, a ukupan kapacitet je 150 kreveta, uz mogućnost proširenja kapaciteta. Osim toga, definisani su modaliteti brzog pribavljanja materijalno-tehničkih sredstava u slučaju potrebe (madraci, kasete, stalci za infuzije itd). Ovi kapaciteti bi bili aktivirani u slučaju pojave većeg broja oboljelih i situacije u kojoj kapaciteti Kantonalne bolnice Zenica ne bi bili dovoljni.