Blokada računa u RMU „Breza“ i “Zenica”: Najavljen štrajk

0

Porezna uprava Federacije BiH u skladu sa važećim zakonskim propisima izvršila je blokadu računa u Rudniku mrkog uglja „Breza“ u Brezi i Rudniku mrkog uglja „Zenica“ u Zenici.

Rješenjem Porezne uprave Federacije o blokadi računa ova dva rudnika uglja iz sastava Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“ potpuno je onemogućena primjena aktuelnog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva. Također, ne postoje ni uslovi za isplatu plaća i ostalih naknada na ime plaća u ova dva navedena rudnika za mjesec decembar 2020. godine. Sindikalne organizacije u Zenici i Brezi, 11. januara usvojili su Odluku o najavi štrajka u ova dva nevedena rudnika.

Štrajk je najavljen za 22. januar.

federalna.ba