Da li je novi soj virusa prisutan u BiH?

0

Novi soj korona virusa, takozvani engleski, širi se veoma brzo, nije smrtonosniji od postojećeg i prema informacijama naučnika za svaki zdravstveni sistem, pa tako i ovaj naš u Bosni i Hercegovini, alarm je za naredni period. Vakcina nemamo još, tim više.

Prof. dr. Teufik Goletić, šef Laboratorije za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu još nema naučnu potvrdu da je novi soj, prisutan u BiH.

“Osim nekih indikacija koje govore u prilog mogućnosti cirkulacije VOC B. 1.1.7. (novog soja op.a ) i u BiH, ili njemu sličnog soja, ipak bez sekvencioniranje ne mogu ustvrditi da je to i zaista tako. Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu nastoji osigurati potrebna sredstva za sekvencioniranje većeg broja uzoraka u našem Laboratoriju za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja”, rekao je za N1 prof. dr. Teufik Goletić.

Dio očekivane podrške je stigao, pa prof.dr. Goletić najavljuje “nabavku potrebnih hemikalija i kitova” kao i svoj optimizam da bi vrlo skoro, moguće već naredne sedmice, mogli imati i prve rezultate.

Virusolog, prof.dr. Šukrija Zvizdić, govori za N1 i o drugoj metodi.

“Morali bi ste od bolesnika koji su inficirani izolovati iz bolesničkog materijala bilo bris za PCR, bilo iz dubokog iskašljaja – kod pacijenata koji imaju upalu pluća – a rezulatati su negativni PCR – moralo bi se iz tog biološkog materijala izolovati virus i onda sekvencionirati, te vidjeti da li kod nas klasični korona virus cirkulira ili se pojavio novi soj. Savremenija metodologija je sekvencioniranje”, kaže za N1 prof.dr. Zvizdić.

Za N1 je već govorio Branko Rihtman, mikrobiolog i naučnik iz naše države, koji radi na Univerzitetu Warwick u Engleskoj. Kazao je da se novi soj širi skoro 50% brže od starog soja.

N1