Danas nastavljene aktivnosti na sanaciji udarnih rupa, uključujući i regionalne puteve

193

Danas je nastavljena aktivnost na sanaciji udarnih rupa, uključujući i regionalne puteve, premda je to nadležnost Direkcije za ceste ZDK.

Sanacija udarnih rupa vrši se privremeno betonom, a čim se steknu uslovi i asfaltom, na proljeće počinje nova sezona rekonstrukcije saobraćajnica

“Jučer sam izdao naredbu da započnu aktivnosti na sanaciji udarnih rupa na saobraćajnicama u Kaknju, uključujući i regionalne puteve premda je to nadležnost Direkcije za ceste ZDK. Kao privremeno rješenje rupe će biti saniranje betonom, a čim se poboljšaju uslovi i upali asfaltna baza rupe će biti sanirane asfaltom. Na proljeće počinje i nova sezona rekonstrukcije kakanjskih saobraćajnica”,  rekao je v.d. načelnika Aldin Šljivo.