I u narednim danima BiH će se gušiti u smogu, u Sarajevu najkritičnije

108

Relativno dobar kvalitet zraka koji je karakterizirao bh. gradove krajem prošle sedmice je, usljed izjednačavanja temperatura na visini i tlu, tokom vikenda narušen i došlo je do naglog nagomilavanja zagađujućih materija u najnižim slojevima atmosfere.

U svim gradovima u kojima se vrše mjerenja došlo je do prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti koncentracija za lebdeće čestice ( PM2.5/ PM10), a u Živinicama i Zenici i prekoračenja graničnih vrijednosti za sumpordioksid. U Sarajevu su prekoračene i propisane vrijednosti za ugljični monoksid.

Najviše koncentracije lebdećih čestica su zabilježene u Sarajevu, gdje su dnevni prosjeci iznosili 4-5 puta više od propisanih iznosa (propisano 50 ug/m3, Vijećnica 269 ug/m3), ugljični monoksid na Vijećnici iznosi 6,5 miligrama/24h (propisano 5).

U Tuzli, Zenici i Kaknju nivo zagađenja lebdećim česticama je bio nešto niži nego u Sarajevu, ali 3-4 puta ipak viši od propisanih vrijednosti. U Zenici i Živinicama je ujedno došlo i do prekoračenja propisane vrijednosti koncentracija za sumprodioksid, koja iznosi 125 ug/m3 ( Zenica 165, Živinice 155 ug/m3).

U ostalim mjestima situacija je bila nešto bolja, prag za lebdeće čestice PM10 (50 ug/m3) prekoračen je i u Goraždu (55ug/m3), te Jajcu (66ug/m3).

Jutros u 8 sati koncentracije su generalno počele opadati, u višim dijelovima kotlina pojavljuje se i slab vjetar koji mjestimično uspijeva da popravi kvalitet zraka. Danas je moguća mjestimičn kiša, što privremeno može imati povoljan utjecaj na kvalitet zraka, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

Međutim, prema trenutnoj prognozi vremena, u narednim danima očekuje se zadržavanje visokih koncentracija zagađujućih materija u zraku i očekivana su svakodnevna prekoračenja propisanih vrijednosti koncentracija u cijelom prostoru kotlinske i dolinske Bosne.

Opći geografski i meteorološki uvjeti u zapadnoj Bosni i posebno u Hercegovini (njenom najvećem dijelu) su takvi da se ne očekuju značajna ili dugotrajana narušavanja kvaliteta zraka.

Za provedbu koraka i mjera za sprečavanje prekomjernog zagađenja zraka nadležne su kantonalne i općinske institucije. Za savjetovanje o ponašanju građana u ovakvim situacijama nadležne su zdravstvene institucije.