Impressum

Direktor / Glavni i odgovorni urednik:

Almedina Neimarlija Veispahić

Marketing menađer:

Nihad Demir

Tonci i muzički urednici:

Rastislav Guberac – Ićo
Alem Sarač
Lana Huskić

Voditelji i novinari radija:

Nihad Demir
Edis Škulj
Haris Mujić
Alma kićo

Web stranica:

Nedim Trako