Obavještenje za maturante školske 1988/89.god

378

Obavještavamo maturante školske 1988/89.god. da će se 30-ta godišnjica mature održati 29.06. u hotelu “Naša kuća” u Kaknju.

Radi što bolje organizacije ovog jubileja svoj dolazak prijavite do 01.06. na jedan od sljedećih br.tel

Samir — 061 586 522
Dženita – 061 453 757
Munevera – 061 934 425

ili na facebook grupi: “Godišnjica mature za generaciju 1988/1989 Kakanj”