Osvrt na 2018. godinu: Godinu na isteku obilježili projekti rekonstrukcije glavne gradske saobraćajnice i izgradnja nove sportske dvorane

210

Kao što je i prethodnih godina u Kaknju realiziran veliki broj važnih projekata izgradnje i rekonstrukcije objekata, puteva, hidrotehničkih objekata i slično, tako je i 2018. godinu koja je na isteku obilježio niz važnih radova. Najveći i najobimniji projekti bili su rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice i izgradnja nove sportske dvorane. Izgrađena je i još jedna, šesta po redu, zgrada socijalnog stanovanja za socijalno ugrožene porodice Roma. U završnoj fazi su radovi na izgradnji ambulante u Zgošći. Realizirana je i druga faza radova na izgradnje ambulante u Krševcu.

Od ostalih projekata izdvajamo: sanacija ceste od Grebena do Kučića, sanacija ceste kroz Papratnicu, rekonstrukcija ceste Brežani-Bištrani, sanacija ceste za Desetnik i u selu Desetnik, nastavak rekonstrukcije ceste za Čizmiće, saancija puta Poljani-Šeperci, nastavak rekonstrukcije ceste za Semetiš, sanacija ceste za Poprženu Goru, sanacija ceste u Sopotnici… Realizirani su i radovi na izgradnji javne rasvjete u Velikim Trnovcima i Varalićima (nabavka materijala).