RMU Kakanj: Pušten u rad Hidrotehnički objekat Tunel Ribnica

577