U protekla 24 sata jedna intervencija vatrogasaca

236

U protekla 24 sata Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj je imala jednu intervenciju.

Radilo se o intervenciji u slučaju zapaljenja dimnjaka na stambenom objektu u naselju Haljinići.

Zabilježena je manja materijalna šteta.