Koliko vas zna šta znači kada neko nosi oko vrata traku sa suncokretima?

0

Koliko vas zna šta znači kada neko nosi oko vrata traku sa suncokretima?

Sigurno samo veoma mali broj!

Traka sa suncokretima nije novi trend, lansiran od nekog pseudoinfluensera.

To je simbol koji se koristi, uglavnom na frekventnim mjestima (željeznička stanica, aerodromi i sl.) da bi se zaposleni diskretno upozorili da osoba ima posebne potrebe.

Ako vidite majku sa djetetom da nosi ovaj simbol u supermarketu, to znači da dijete ima nevidljive smetnje.

Trivijalne stvari, poput čekanja u redu, mogu biti nesnosive za dijete sa autizmom, jer ih ono ne razumije.

Ako primijetite da neko nosi traku sa suncokretima, znači da ta osoba ili osoba koja je sa njom, ima skrivenu smetnju, psihičku ili fizičku. Možda ćete, kada pročitate ovo objašnjenje, takvu osobu pustiti ispred vas u nekom redu. Možda ćete joj ostaviti više prostora, a možda ćete imati više razumijevanja za nju Ili ćete, ukoliko budete željeli podijeliti ovu informaciju.