U toku aktivnosti na čišćenju korita rijeke Zgošće

0

U toku su aktivnosti na čišćenju korita rijeke Zgošće u gradskoj zoni Kaknja.

Usljed niskog vodostaja, te uz praksu nesavjesnih osoba koje u korito bacaju smeće, u periodu ljeta i rane jeseni ukazuje se potreba za čišćenjem korita Zgošće.