Načelnik Mirnes Bajtarević naredio da se objave svi kontakti javnih preduzeća i ustanova koje imaju zadatak da služe građanima Kaknja

0

Načelnik Mirnes Bajtarević naredio da se objave svi kontakti javnih preduzeća, javnih ustanova i svih službi koje imaju zadatak da služe građanima Kaknja, građane Kaknja načelnik pozvao da zovu, traže, zahtijevaju, insistiraju na kvalitetnoj usluzi koju plaćaju, ukoliko i nakon insistiranja ne budete zadovoljni kvalitetom usluge pišite na općinske kontakte (FB, Instagram, opcinaka@bih.net.ba)

  • Poštovani građani Kaknja, insistirajte, pitajte, tražite odgovore, usluge koje vam pružaju javne službe, javna preduzeća i javne ustanove moraju biti na najvišem mogućem nivou. Vi kao poreski obveznici i kao korisnici koji usluge redovno plaćaju imate pravo na kvalitetnu i blagovremenu uslugu. Sve općinske službe, javna preduzeća i javne ustanove imaju obavezu maksimalno se otvoriti prema vama-građanima Kaknja u smislu dvosmjerne komunikacije, transparentnosti, dostupnosti i susretljivosti, rekao je načelnik Bajtarević.

Objavljujemo kontakte javnih preduzeća, javnih ustanova i svih službi koje imaju zadatak da služe građanima:

Odvoz smeća, odgovorno lice u JP “Vodokom” Samir Karić – 061/045 255;

Vodovod i kanalizaciona mreža, dežurni broj 060/32 97 744;

Sve ostale informacije u JP “Vodokom”: 032/557 950.

JP “Grijanje”, žalbe, prijave kvarova i slično, dispečer 032/554 485;

Sve ostale informacije u JP “Grijanje” 032/554 937.

Zimsko održavanje puteva, naručilac radova Zavod za planiranje i izgradnju (Općina Kakanj), koordinator Muris Neimarlija (061 326 888);

Dežurni telefon „Trgošpeda“ za zimsko održavanje 032/555-357.

Dežurni telefon preduzeća „Mega Travel“ za zimsko održavanje je 032/552-000.

Dežurni telefon preduzeća „Vodokom“ za zimsko održavanje je 062/906-794.

Centar za socijalni rad, 032/553 076.

Općina Kakanj, općinske službe, 032/771 800 i 0 800 2 06 06 (besplatni pozivi).

Općinska inspekcija: 032/771 819.

JU “Dom zdravlja” Kakanj 032/460-950.

JU Kulturno-sportski centar Kakanj 032/771 920.

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Kakanj “Mladost” Kakanj 032/552 120.

Policija 122.

Vatrogasci 123.

Hitna pomoć 124.