Poveži se s nama

Vijesti

Vlada FBiH: Izdvojeno 23 miliona KM za konsolidaciju i restrukturiranje Kantonalne bolnice Zenica

Zakon o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH stupio je na snagu 06. maja 2022. godine.

Zakon predviđa izdvajanje ukupno 225 miliona KM na ime podrške finansijskoj kosolidaciji zdravstvenih ustanova sa nivoa FBiH, uključujući i ZDK.

Kako stoji u zakonu, “finansijska konsolidacija i restrukturiranje utvrđeno ovim zakonom provodi se s ciljem postizanja stanja likvidnosti i solventnosti zdravstvenih ustanova, jačanja odgovornosti u upravljanju rizikom u poslovanju javnih zdravstvenih ustanova, u skladu sa ovim zakonom, kao i Zakonom o finansijskom poslovanju, propisima donijetim na osnovu tih zakona, uvođenja novih zdravstvenih tehnologija, modernizacije, proširenja kapaciteta, kao i povećanja kvaliteta i efikasnosti u pružanju zdravstvenih usluga.”

Vlada Federacije će kao podršku konsolidaciji izdvojiti 119 miliona KM, na teret Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Budžet Federacije), a kako slijedi:
a) Klinički centar univerziteta u Sarajevu: 30 miliona KM;
b) Univerzitetski klinički centar Tuzla: 29 miliona KM;
c) Sveučilišna klinička bolnica Mostar: 60 miliona KM.

Kao podršku u procesu restrukturiranja i sanacije u kantonalnim i općim bolnicama, Vlada Federacije će za ovu svrhu izdvojiti 106 miliona KM, na teret Budžeta Federacije, kako slijedi:
a) Za kantonalne bolnice ukupno 65.500.000 KM,
– JU Kantonalna bolnica Dr. Safet Mujić Mostar 15.000.000 KM,
– JU Kantonalna bolnica Zenica 23.000.000 KM,
– JU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić Bihać 18.000.000 KM,
– Kantonalna bolnica JZU Goražde 1.500.000 KM,
– Županijska bolnica Orašje 2.000.000 KM,
– Županijska bolnica “Dr. Fra Mihovil Sučić “Livno 6.000.000 KM.
b) Za opće bolnice ukupno 40.500.000 KM kako slijedi:
– JU Opća bolnica Konjic 5.000.000 KM,
– Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica 4.000.000 KM,
– JZU Opća bolnica Sanski Most 3.500.000 KM,
– JU Bolnica Travnik 13.000.000 KM,
– Hrvatska bolnica “Dr. fra Mato Nikolić” 5.000.000 KM,
– JU Opća bolnica Bugojno 2.000.000 KM,
– JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik 1.000.000 KM,
– JU Opća bolnica “Prim.dr.Abdulah Nakaš”Sarajevo 2.000.000 KM,
– Opća bolnica Jajce 2.000.000 KM,
– Opća bolnica Tešanj 3.000.000 KM.

Dinamika isplate sredstava kantonalnim i općim bolnicama određuje se u skladu s programima finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, a najduže u naredne tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona.

zenicablog.com

OGLAS
Kliknite za komentarisanje

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

OGLAS
OGLAS

OGLAS
OGLAS