Poveži se s nama

Vijesti

Enes Piljug, zastupnik u Skupštini ZDK: Zabraniti rad nedjeljom u svim trgovačkim radnjama i tržnim centrima u ZDK

Na današnjoj 46. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona pokrenuo sam jednu inicijativu i postavio jedno zastupničko pitanje.
Pokrenuo sam inicijativu prema Vladi ZDK, Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK i Ministarstvu za privredu ZDK.

Da se zabrani rad nedjeljom u svim trgovačkim radnjama i tržnim centrima u ZDK.
S obzirom da je već nekoliko gradova u BiH to uradilo, kao i neke države iz regiona, ne vidim razlog da naš ZDK to ne uradi.

Trebamo poštovati odredbe Zakona o radu (Sl.novine F BiH broj: 26/16 i 89/18) tačnije član 29. kojim je propisano da „ Puno radno vrijeme zaposlenika traje najduže 40 sati sedmično “, tako da zaposlenik ima pravo na dva dana sedmičnog odmora odnosno vikend.

Tražim od Vlade ZDK i gore nadležnih Ministarstava da što prije donesu Odluku o zabrani rada svim trgovinama i tržnim centrima nedjeljom u ZDK, jer i ti ljudi odnosno radnici u trgovinama i tržnim centrima imaju pravo na zasluženi odmor a koji je Zakonom o radu propisan, kao i ostalim zaposlenicima u drugim institucijama i raznim firmama u kantonu, a koji to normalno koriste.
Zastupničko pitanje:

Upućujem prema Federalnoj upravi za inspekcijske poslove BiH i Direktoru ZD RMU Kakanj.
Zašto još nisu otklonjeni nedostaci koji su preuzeti prilikom dodjeljivanja Okolinske dozvole u 2012.godini a isti nisu riješeni prilikom dobijanja i obnavljanja okolinske dozvole u 2017.godini, a sve se odnosi na pretovarni sistem RMU Kakanj pogon Vrtlište u Karaulskom polju?

S obzirom da se već duže vrijeme upozorava direktor ZD RMU Kakanj, zbog jake buke i prašine s pretovarnog sistema u Karaulskom polju od strane MZ D.Kakanj te od stanovništva Karaulskog polja, postalo je nemoguće živjeti u naselju Karaulsko polje zbog svakodnevne jake buke prilikom punjenja vagona ugljom i jakom cikom pakni od vagona voza prilikom pomjeranja za punjenje ugljom na pretovarnom sistemu RMU Kakanj. U cilju spriječavanja širenja buke i prašine na jednom djelu pretovarne stanice prema naselju Karaulsko polje, izvršeno je postavljanje zvučnih barijera u dužini oko 30 m, što se pokazalo nedovoljno efikasno jer se buka i dalje značajno osjeti, tako da je potrebno čitavom dužinom pretovarne stanice postaviti zvučne barijere čime bi se smanjila buka i količina prašine. Smatram da bi s tim značajno poboljšali uslove života stanovništvu u Karaulskom polju. Kad je u pitanju Okoliš, uz zahtjev za izdavanje/produženje dozvole za eksplataciju, između ostalog, prilaže se i Okolinska dozvola, treba skrenuti pažnju da je donesen novi Zakon o zaštiti Okoliša (Sl.novine Federacije BiH br:15/21) je da slijedi izmjena podzakonskih akata, koji regulišu i oblast izdavanja Okolinske dozvole.

Sve činjenice gore navedenog problema na pretovarnom sistemu RMU Kakanj u Karaulskom polju pokazuju, da se ne predržava i ne poštuje Okolinska dozvola, niti se prati usklađenost sa novim Zakonom o zaštiti Okoliša (Sl.novine Federacije BiH br:15/21) a koji je obavezujući za direktora RMU Kakanj.

Nadam se da će sa razumjevanjem prihvatiti ovu inicijativu, pristupiti njenoj realizaciji kao i za postavljeno pitanje.

OGLAS
Kliknite za komentarisanje

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.