Poveži se s nama

Vijesti

„Eastern Mining” d.o.o.: Saopćenje za javnost

Od svog početka, kompanija „Eastern Mining” je radila sa lokalnom zajednicom na
otvoren i holitistički način, osiguravajući potpunu otvorenost i dijalog sa zainteresiranim
stranama. Želimo zahvaliti ITC Kakanj na prilici da dodatno proširimo dijalog sa lokalnom
zajednicom.

U sklopu naše posvećenosti razvoju moderne, ekološki prihvatljive i održive kompanije
zasnovane na najvišim globalnim standardima, objavili smo Procjenu uticaja na okoliš i
društvo (ESIA) krajem 2021. godine. To je sveobuhvatan dokument koji opisuje našu
predanost uspostavljanju održivog poslovanja i njegovog uticaja na zajednicu.
Ova studija, prva međunarodno usklađena studija o prirodnim resursima koja je napravljena
u FBiH, osigurava detaljno razumijevanje lokalnog okoliša, mogućih uticaja naših aktivnosti te
kako ih efikasno ublažiti.

Prepoznajući značaj vode i upravljanja vodnim resursima, te njihov uticaj na rad i život uopšte
a ne samo na lokalnu zajednicu, “Eastern Mining” je u potpunosti otvoren za saradnju sa
lokalnim vlastima kako se kvalitet vode ne bi pogoršao i negativno uticao na zajednicu.
Dodatni hidrogeološki projekat Rupice napravljen je sa ciljem razumijevanja mogućeg uticaja
budućih aktivnosti podzemnih rudnika kompanije na okolni hidrološki sistem i sliv rijeke
Bukovice, koji se dijelom koristi u sistemu vodosnabdijevanja opštine Kakanj.

U skladu sa politikom otvorenosti kompanije, predstavnici Vodokoma Kakanj prisustvovali su
izlivanju trasera, netoksične supstance koja se koristi za praćenje pravca i brzine kretanja
vode. Ispitivanja su rađena u laboratorijama kompanije “Eastern Mining”, ali pod stalnim
nadzorom licenciranih kompanija Geotehnos Sarajevo i Rudarskog instituta Tuzla, kako na
terenu, tako i u laboratorijama.

Dodatna ispitivanja su pokazala da buduće aktivnosti rudnika neće imati negativan uticaj na
okolni hidrološki sistem i sliv rijeke Bukovice, a geologija tla koja je zastupljena na ležištu
Rupica tome ide u prilog. Lokalne vlasti su obaviještene o ovim rezultatima ispitivanja.

Što se tiče objave na društvenoj mreži Facebook od 24/07 ove godine,
(https://www.facebook.com/mehoric.kakanj/photos/pcb.115791371198325/11579134453
1661/) u kojoj se citira uposlenik kompanije Eastern Mining u vezi planova za Vrući potok,
želimo istaći da je ta informacija netačna i nipošto u skladu s politikama kompanije i njenim
aktivnostima.

Kompanija “Eastern Mining” osnovala je Odbor za odnose s lokalnom zajednicom, u kojem su
zastupljeni predstavnici zajednice iz opštine Vareš kao i predstavnici drugih opština na koje

naše aktivnosti utiču. Ovo tijelo predstavlja ključnu platformu za razmjenu ideja i pokretanje
mogućih pitanja sa lokalnom zajednicom, što nama, kao kompaniji, omogućava prikupljanje
potrebnih informacija koje će usmjeriti naš dalji angažman i aktivnosti. Odbor također
prikuplja povratne informacije i daje ažurirane informacije o projektu susjednim zajednicama.

Koristimo svaku priliku za angažman sa lokalnom zajednicom po bilo kojem pitanju koje
smatramo korisnim za zajednice u kojima radimo, ali i o svim pitanjima koja bi mogla
predstavljati prepreku našeg budućeg razvoja.

Kompanija “Eastern Mining” će nastaviti pružati pomoć lokalnim zajednicama u ostvarivanju
svog punog potencijala i ponovnog pronalaska svog mjesta na globalnoj rudarskoj mapi.

OGLAS
Kliknite za komentarisanje

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

OGLAS
OGLAS

OGLAS
OGLAS