Poveži se s nama

Kakanj

Saopštenje za javnost: Aktivisti očekuju konkretne korake od lokalne samouprave

Jedna od tačaka dnevnog reda20. redovne sjednice Općinskog VijećaKakanj, koja je održana 27. jula, je bilo i pitanje Mehorića, gdje je  općinskom načelniku upućen zahtjev da pripremi informacije o poduzetim mjerama Općine Kakanj na lokalitetu Mehorića, a povodom izvođenja radova privrednog društva Adriatic Metals – EasterMining d.o.o. Prema zvaničnim zaključcima koje je pročitao načelnik, općinsko Vijeće Kakanj podržava aktivnosti Općine Kakanj u cilju sprečavanja nezakonitih pojava i tražilo od relevantnih institucija provođenje mjera iz svoje nadležnosti. Načelnik podržava napore“Vodokom” d.o.o. Kakanj u aktivnostima zaštite voda, ali propuštapominjanjeinspekcija i njihovih zaduženja po ovom pitanju.Pored toga,od firme “EasternMining” tražida se pridržava svih obezbjeđenih i izdatih okolišnih i vodnih saglasnosti, bez isticanja da su pomenute dozvole izdate u susjednoj Općini Vareš, ne Kakanj.

Ovim putem neformalna grupa građana „Park prirode Trstionica i Boriva“ pozdravlja otvaranje teme pred lokalnim parlamentom, međutim, oni očekuju od vijećnika da dogovore konkretne mjere i da se aktivno uključe u rješavanje problema brutalne devastacije prirode izazvane nelegalnim postavljanjem betonare na ovoj lokaciji. „Tražimood Općine Kakanj da ne dozvoli uništavanje rijeke Trstionice, prašumskih područja i da što prije pokrene proceduru za institucionalnu trajnu zaštitu ovog lokaliteta.Početak dijaloga je prvi korak, a ono što tražimo je prijedlog konkretnih akcija“, ističu aktivisti ispred Neformalne grupe građana.

Naime, krajem 2021. godine grupa građana je primjetila radove na području Mehorić i rijeke Trstionice kod Kaknja, uz prisustvo velikog broja građevinskih strojeva. Budući da je ovaj prostor jedinstven po svom prirodnom bogatstvu, odlučili su da kontaktiraju lokalnu samoupravu i nadležne institucije tražeći odgovore, kao i da alarmiraju sugrađane kako bi ih upoznali sa problemom. Lokalna samouprava je izjavila da nije bila upoznata sa radovima, općinski inspektori su obavijestili građane da oni nisu nadležni za vršenje nadzora nad radovima na ovom lokalitetu, dok je Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša odgovorila da nisu izdani nikakvi dokumenti za navedene radnje niti im je poznato o kakvim radnjama se radi. Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove su izašli na teren i utvrdili nepravilnosti budući da izvođači radova nisu imali da pokažu vodne akte, te su dalje djelovali u skladu sa Zakonom, dok se od pojedinih institucija još uvijek čekaju odgovori.

Sa druge strane, aktivisti su od sugrađana dobili veliku podršku i uz njihovu pomoć obilježili i svoju prvu pobjedu, demontažu i izmještanje betonare u Mehoriću.

„Okupili smo građane putem naše FB stranice Zaštitimo Mehorić-Kakanj, gdje smo ih pozvali da se direktno obrate općini Kakanj, izraze nezadovoljstvo i podnesu prijave protiv nelegalne izgradnje i devastacije životne sredine. Za samo 24 sata, nekoliko hiljada građana je podnijelo prijavu tako da vjerujemo da je odluka da se betonarademontira i preseli direktna posljedica ove akcije.“ Istakla je HajrijaČobo, jedna od aktivistica Neformalne grupe građana „Park prirode Trstionica i Boriva“.

Napominjemo da se neformalna grupa građana „Park prirode Trstionica i Boriva“ zalaže za zaustavljanje nezakonitog uništavanja područja Mehorić i rijeka Trstionice I Borive koji je Prostornim planom ZDK planiran da se zaštititi kao strogi rezervat prirode. Aktivisti očekuju da lokalna samouprava nastupi u cilju zaštite interesa građana i očuvanja prirode i adekvatno odreaguje u vidu pokretanja daljih postupaka prema nadležnim institucijama, počev od predstojeće sjednice, kako bi se uključile u saniranje devastiranog područja i vraćanja u prvobitno stanje i kako bi se trajno zaštitio ovaj jedinstveni lokalitet. „Naš finalni cilj jeste da se ovaj prostor stavi pod najviši stepen zaštite kako se slične radnje ne bi ponovile u budućnosti“, dodaje Čobo.

OGLAS
Kliknite za komentarisanje

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.