Poveži se s nama

Kakanj

Aktivisti iz Kaknja u čekanju potpunog saniranja štete u Mehoriću podnose krivične prijave protiv odgovornih za uništavanje prirode

Agencija za vodno područje rijeke Save pokazala je uobičajenu sporost naših institucija u donošenju odluka, pa je zahtjev investitora za donošenje rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti odbacila nakon što je betonara, pod pritiskom eko aktivista, već bila demontirana.

Neformalna grupa građana „Park prirode Trstionica i Boriva“, koji su se prije tri mjeseca organizovali i žestoko usprotivili uništavanju prirode na zaštićenom području kakanjske općine u Mehoriću, su u svojoj borbi za očuvanje ovog priroodnog dragulja samostalno pripremili krivične prijave protiv onih koji su dozvolili i sproveli u djelo devastaciju nekadašnjeg izletišta i rijeka i ugrozili izvor za snabdjevanje pitkom vodom gotovo 30 hiljada stanovnika Kaknja.

“Natjerali smo lokalne vlasti tobože neupućene u to šta se dešava na njihovom području, da posredno priznaju da su znali namjere kompanije „Eastern Mining” da u sklopu priprema za eksploataciju rudnih bogatstava Vareša, obuhvate i područje općine Kakanj. U Mehoriću je locirano betonsko postrojenje, koje smo svojim aktivnostima “otjerali” sa područja naše općine i zahtjevali saniranje šteta nastala u Mehoriću do granice sa općinom Vareš, koju su napravili izvođači radova na izradi saobraćajnica i montiranog postrojenja betonare” – informaciije su iz ove NGG.

Kažu da nisu zadovoljni radovima na saniranju štete, jer je hiljade tona materijala još na obalama Trstionice, Borive i Vrućeg potoka, kao i na platou Mehorić. Bageri su samo zaravnali teren, korjenje i otpad sa obala nisu uklonjeni, već su samo smeće i jalovina prekriveni slojevima humusa što je, po njima, još dodatno tovarenje materijala na obale rijeka i prikrivanje masakra počinjenog na drveću kojeg sada više nema.

Izražavaju nadu da će im se u njihovoj borbi priključiti i ostali Kakanjci, jer ih gotovo 30 hiljada pije sa izvora Bukovice, koji izvire na području nedaleko od rudnika “Rupice”, na koji koncesiju ima „Eastern Mining”, koja je u vlasništvu „Adriatic Metalsa“ iz Velike Britanije.

Prvu pobjedu kakanjski aktivisti ostvarili su prošlog mjeseca, kada su inspekcijski organi ZDK naložili uklanjanje betonare i vraćanje terena u Mehoriću i na obalama rijeka do granice sa Varešom u prvobitno stanje. U ovom mjesecu ostvarena je i druga pobjeda, jer se Agencija za vodno područje rijeke Save, doduše sa zakašnjenjem, „dosjetila“ da odbije zahtjev za prethodnu vodnu saglasnost od strane investitora betonare “Trgošpeda” iz Kaknja, postavljene u Mehoriću. Zahtjev je podnesen 15. juna, a zaključak Agencije kojim se on odbija donesen 5. avgusta, kada je betonara, pod pritiskom eko-aktivista, već bila demontirana.

antikorupcija.info

OGLAS
Kliknite za komentarisanje

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

OGLAS
OGLAS

OGLAS
OGLAS