Poveži se s nama

Promo

Zašto nam trebaju žene u politici: Behija Kulović

MOJA SREĆA ĆE BITI POTPUNA KAD NAM OKUPACIJA UMJESTO NACIONALIZMA BUDU REZULTATI DJECE NA PISA TESTIRANJU

Realizovanje programa prevencije oralnog zdravlja predškolske djece, finansijska podrška zaposlenicima Gradske biblioteke su ono na čemu sam radila posljednjih nekoliko mjeseci. Pristup izradi Gender akcionog plana je ideja koju zagovaram od početka mandata. Jednom, kada ne bude nejednakosti, intervjui neće počinjati pitanjima o položaju žena u politici. Ništa jasnije ne otkriva otkriva status žene u bh. javnom prostoru”, konkretna je Kulović

Autor: Merima Suljić

“Naše najveće bogatsvo su naši ljudi kojima ne treba puno da budu sretni. Moja sreća će biti potpuna kad nam umjesto priče o nacionalizmu na prvom mjestu bude obrazovanje, kad na PISA testiranju pokažemo da naš svaki drugi učenik nije funkcionalno nepismen, kad mladi budu gradili svoj život ovdje, kad naše zdravstvo bude bez granica, kad shvatimo da je ulaganje u kulturu ozbiljan generator ekonomskog razvoja bh. društva i da je kultura polje na kojem mi pokazujemo vlastito znanje o sebi i drugom, kad se izborimo za jednaka prava svih građana i građanki na svakom pedlju naše zemlje. To je za mene moja, tvoja, naša zemlja!” – kaže Behija Kulović, vijećnica u Općini Kakanj, demonstrirajući u dvije rečenice više smisla i zdravog razuma nego što su u tri decenije poslijeratne BiH ikada izrekle, a kamo li uradile njene kolege na najvišim nivoima političke vlasti.

PREVENCIJA ORALNOG ZDRAVLJA PREDŠKOLSKE DJECE

Behija, vrijedna i posvećena bosanska žena je u nepune dvije godine vijećničkog mandata uputila tridesetak inicijativa. Neke od njih, iako su ih nadležne službe formalno odbile, prepoznaju se danas u različitim programima koji se nude na usvajanje Vijeću.

“Realizovanje programa prevencije oralnog zdravlja predškolske djece, finansijska podrška zaposlenicima Gradske biblioteke su ono na čemu sam radila posljednjih nekoliko mjeseci. Pristup izradi Gender akcionog plana je ideja koju zagovaram od početka mandata” konkretna je Kulović, profesorica u kakanjskoj Gimnaziji.
Jednom, kada ne bude nejednakosti, intervjui neće počinjati pitanjima o položaju žena u politici. Ništa jasnije ne otkriva otkriva status žene u bh. javnom prostoru.

“Pojava žene u politici, kao još uvijek dominantno muškoj sferi djelovanja, smatra se presedanom. U odnosu na neki raniji period, rekli bismo da je položaj žene povoljniji, da su žene prisutnije u javnom prostoru.

U koliko lokalnih zajednica imamo načelnicu i gradonačelnicu?

Izuzmemo li obrazovanje, koliko je žena na direktorskim pozicijama u javnim ustanovama i preduzećima?

Imamo Zakon o ravnopravnosti spolova, ali njegova implementacija nije zaživjela onako kako bi trebala. Ako analiziramo kandidatske liste političkih partija, na tim je listama 40% žena, onako kako nalaže Zakon, međutim, gdje su te žene nakon izbora, koliko njih dobije mandat u tijelima za koje su se kandidovale?”

Politika kao građanski aktivizam

Behija je svoje političko djelovanje s početka vidjela isključivo kao građanski aktivizam, što je zasigurno suština poštenog političkog angažmana koji je opozit politikantstvu ili volji za moć koja svoje ishodište uvijek ima na mjestima kao što su šume u kojima su za Elenu i Nikolaja (Elena i Nicolaea Ceausescu) drugi ubijali veprove pred njihovim nišanom ne bi li im dovoljno puhnuli u vatru nezajažljivoga ega, dok njihovi sunarodnjaci u kilometarskim redovima na “tačkice” kupuju mlijeko i hljeb.

“Svaki mladi čovjek je biser u školjci koja treba tek da se otvori. O mladim ljudima koji jesu budućnost jednog društva nije dovoljno samo govoriti. Moraju im se obezbijediti bolji i jednaki uslovi za kvalitetniji život, pružiti pomoć kroz bolje i kvalitetnije obrazovanje. Nove generacije nekad i nesvjesno zahtijevaju drugačiji pristup obrazovanju.”

Šta nam je pokazala pandemija i online nastava?

“Sve nedostatke našeg obrazovnog sistema koji u lancu ima tri karike jednako važne, dijete, roditelja i nastavnika”, pojašnjava Behija.

Ne dešava se često da upoznate osobu koja svojim primjerom tako jasno pokazuje šta značu biti u stanju, i imati ljubav – da OBRAZuje.

OGLAS
Kliknite za komentarisanje

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

OGLAS
OGLAS

OGLAS
OGLAS