Imenovane nove sudije Općinskog suda u Kaknju

Kolektiv Općinskog suda u Kaknju bogatiji je za četvero novih sudija/sutkinja koji su preuzeli dužnost nakon prethodnog imenovanja od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV BiH).

Podsjetimo, VSTV BiH je na dvodnevnoj sjednici, održanoj 21. i 22. decembra 2022. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na pozicije sudija/sutkinja Općinskog suda u Kaknju imenovani su:

Nijaz Krnjić,
Biljana Janković,
Jasmin Žiga, i
Erna Telalović Ćosić.

Imenovani nosioci pravosudnih funkcija stupili su na dužnost počev od 16. januara 2023. godine, te će biti raspoređeni na poslove parničnog, vanparničnog, izvršnog i krivičnog referata, čime će se dodatno unaprijediti rad i efikasnost Općinskog suda u Kaknju.

Time je izvršeno popunjavanje nedostajućih sudskih funkcija, tako da Općinski sud u Kaknju trenutno funkcioniše u punom sudijskom sastavu kojeg čini ukupno sedam sudija i stručna saradnica koju je također imenovao VSTV BiH.

Back to top button