Bivšoj šefici Službe za prodaju BH Telecoma u Zenici četiri godine zatvora zbog nesavjesnog rada u službi i zloupotrebe položaja

Postupajući po optužnici Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalni sud u Zenici, dana 15.03.2023.godine, usmeno je objavio osuđujuću, prvostepenu i nepravosnažnu presudu protiv Maglić Alme, zbog krivičnih djela Nesavjestan rad u službi iz člana 387.st.2. u vezi sa stavom 1. KZ FBIH i Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383.st.3. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, kojom je optuženoj za krivično djelo Nesavjestan rad u službi iz člana 387.st.2. u vezi sa stavom 1. KZ FBIH, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, a za krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383.st.3. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, te izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri).

Sud je optuženu u pogledu pričinjene štete, obavezao da štetu iz optužnice naknadi oštećenom „BH Telecomu“ d.d. Sarajevo solidarno sa osuđenim Žunić Mugdinom, Dilaver Vernesom i Šehagić Taibom shodno presudi kojom su isti pravosnažno osuđeni, kao i izrekao mjeru zabrane obavljanja dužnosti „šefa Službe za prodaju“ od 2 (dvije) godine.

Podsjećamo da se Maglić Alma tačkom 1. optužnice teretila da, kao Šef Službe za prodaju u Sektoru za prodaju i podršku u DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica, svjesnim kršenjem odredaba internih propisa BH Telecoma, očito nesavjesno postupila u vršenju svojih dužnosti, svjesna da će njenim takvim očito nesavjesnim postupanjem nastupiti imovinska šteta za DD BH Telecom Sarajevo, na što je i pristala, na način da svjesno nije vršila nadzor i kontrolu nad radom Službe za prodaju, tj. nije poduzela mjere u organizaciji poslova distribucije vrijednosnica BH Telecoma Direkcije Zenica, iz magacina C428 (ULTRA kartice za punjenje/start pakete), te nije vršila analizu poslova distribucije vrijednosnica i provjeru izvještaja o prodaji distributera, zbog kojeg je njenog očito nesavjesnog postupanja u vršenju dužnosti, nastupila imovinska šteta za „BH Telecom“ d.d. Sarajevo u iznosu od 1.228.053,80KM.

Tačkom 2. optužnice, Maglić Alma se teretila, da je u istom svojstvu prekoračila službena ovlaštenja tako što je, svjesno, bez znanja i pismenog ovlaštenja od strane Nadzornog odbora navedenog Društva, samostalno poduzimala radnje na otpisu dijela potraživanja DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica prema „Trafik“ d.o.o. Kakanj u iznosu od 105.000,00 KM, naređujući i zaposlenicima D.V. i Ž.M. da izvrše storniranje isporuke kupljenih i plaćenih vrijednosnica u određenoj količini i vrijednosti prema „Unimedia“ d.o.o. Gradačac, te istovremeno izvrše fiktivni povrat vrijednosnica u istoj količini i vrijednosti sa zaliha distributera „Trafik“ d.o.o. Kakanj na skladište Društva, na koji način je pribavila protivpravnu imovinsku korist pravnoj osobi „Trafik“ d.o.o. Kakanj u iznosu od 105.000,00 KM i istovremeno prouzrokovala imovinsku štetu Dioničkom društvu „BH Telecom“ Sarajevo u navedenom iznosu.

Podsjećanja radi, optužena je u ranijem prvostepenom postupku pred Kantonalnim sudom u Zenici, bila osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina, koja je ukinuta presudom Vrhovnom suda F BiH i vraćena na ponovni postupak.

Napomena: „Molimo Vas da pri čitanju informacija koje objavljuje Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona o predmetima u kojima su osobe osumnjičene ili optužene za krivična djela imate u vidu presumpciju nevinosti iz člana 3. Zakona o krivičnom postupku F BiH u kojem je u stavu 1. definisano da se svako smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.

zenicablog.com

Back to top button