Impressum

Direktor i glavni urednik
Almedina Neimarlija Veispahić

Marketing
Nihad Demir

Muzički urednici
Rastislav Guberac
Alem Sarač
Lana Huskić

Novinari
Edis Škulj
Haris Mujić
Alma Kićo
Nedim Trako

Web portal
Nedim Trako