U općinama koje su nosioci BFC SEE certifikata praksa je da se lokalnim privatnim firmama predstavlja i promoviše program DeveloPPP kojeg finansira Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke.

Program DeveloPPP finansijski podržava uspostavljanje razvojnog partnerstva između javnog i privatnog sektora. Privatne firme mogu dobiti podršku za svoje investicije tako što svoje aplikacije predaju DeveloPPP na ocjenjivanje i odobravanje.

Stoga su Općina Kakanj, Tehnički sekretarijat BFC mreže za Federaciju BiH (REDAH) i GIZ – Otvoreni regionalni fond za modernizaciju općinskih usluga 13.6.2019. godine u zgradi Općine Kakanj održali okrugli sto pod nazivom “Interakcija javnog i privatnog sektora kroz razvojna partnerstva u BFC SEE općinama i gradovima” – predstavljenje programa njemačke vlade DeveloPPP.

Na okruglom stolu su firmama predstavljene mogućnosti saradnje kroz zajedničke projekte s javnim sektorom u cilju, s jedne strane ostvarivanje komercijalnih ciljeva preduzeća, te s druge strane, kreiranja boljeg poslovnog ambijenta u općini.

Ovu inicijativu za razvijanje javno-privatne saradnje je pokrenula regionalna mreža za povoljno poslovno okruženje u JugoistočnojEvropi (BFC SEE mreža) uz podršku GIZ-a.

Ostvarivanje ove inicijative se prije svega odnosi na korištenje programa EU zemalja koji podržavaju razvojnu saradnju između javnog sektora (koji je u ovom slučaju evropska vlada) i privatnog partnera, kompanije koja želi da investira ili pak proširi/unaprijedi svoje poslovanje.